Asociația HANDMADE ROMANIA, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului : Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii și dezvoltarea antreprenoriatului

Asociația HANDMADE ROMANIA, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului : Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii și dezvoltarea antreprenoriatului, Cod smis: POCU/908/1/3/150798, derulat în parteneriat cu Fundatia Centrul Roman pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Crimm.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de: integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin îmbunatatirea competențelor sau certificarea compețentelor dobândite pe alte căi, pentru 1060 de persoane, tineri șomeri, proveniți din mediul rural și categorii defavorizate, cu vârsta cuprinsă între16-29 ani.

Proiectul: Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii și dezvoltarea antreprenoriatului, POCU/908/1/3/150798 este cofinanțat din Fondul Social 

Proiectul se adresează tinerilor între 16-29 de ani care nu urmează nici o formă de învățământ și nu au nici un loc de muncă și care au domiciliul sau resedința în regiunile de implementare ale proiectului (Sud-Est, Sud-Vest-Oltenia și Sud-Muntenia), cu accent pe tinerii din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt minim 1400 de persoane informate, din care minim 1060 de persoane vor fi tineri din categoriile defavorizate, enumerate mai sus. Deasemenea se urmărește certificarea unui minim de 612 persoane, în urma absolvirii cursurilor din proiect , certificarea a minim 80 de persoane în urma sesiunilor de evaluare de competențe.

Totodată proiectul mai urmărește atingerea a unui număr de cel puțin 850 de tineri, participanți la activitățile de mediere, organizarea a 8 burse de locuri de muncă și certificarea a 200 de tineri în urma absolvirii cursurilor de competențe profesionale.

Tot ca țintă, organizatorii promit că cel puțin 53 de tineri vor fi beneficiarii activităților de consiliere, consultanță și mentorat, tineri care la terminarea proiectului vor înființa tot atâtea intreprinderi certificate.

Tot în cadrul acestui proiect vor fi angrenați minim 100 de copii care vor asigura sprin și acompaniament părinților, iar alți 400 de tineri vor participa la activități de dezvoltare personală.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc vineri 15 octombrie 2021, ora 12.00, in localitatea Constanta, Bld. Ferdinand nr.30, județul Constanța

Persoanele interesate de înscrierea în proiect, pot contacta partenerii proiectului la:

Asociația Handmade Romania

e-mail: handmadeconstanta@gmail.com 

Str. BLD FERDINAND nr. 30, Constanța, județul Constanța

http://www.asociatiahandmaderomania.ro/

Fundatia Centrul Roman pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Crimm 

e-mail: crimmall@imm.ro

Str. Câmpineanu Ion, 20, Bucuresti-Sector 1,  București

Valoarea totală a proiectului: 16,437,474.09 lei

Valoarea cofinanțării UE: 9.779.666,59 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020