UE stă să cadă: Lovitura devastatoare din partea Poloniei!

Două decizii ale Curții Constituționale a Germaniei au proclamat deja supremația juridică a Constituției în fața legislației UE, provocând disperare la Bruxelles. A urmat ieri o decizie dură a Tribunalului Constituțional al Poloniei, care a stabilit că unele dispoziții ale Tratatelor UE sunt neconstituționale și lovite de ineficiență juridică în Polonia. Chiar și Curtea noastră Constituțională a dispus o decizie care a blocat o decizie a Curții de Justiție a UE. Astfel de decizii vor continua să vină de la Curțile Constituționale naționale, cu consecința implicită a pulverizării UE. Despre ce este vorba?

Este o confruntare pe viață și pe moarte pentru supremația dreptului european, în contra celui național. De această bătălie depinde soarta UE, dar și a statelor membre ca state suverane. Dacă UE va reuși să-și impună supremația legislativă, statele suverane dispar. Cine are dreptate? Să tratăm la rece, potrivit științei dreptului, dincolo de partizanatul politic.

Curțile Constituționale spun că dreptul izvorăște din voința popoarelor, ca manifestare a suveranității lor, formalizată prin legile supreme, constitutive ale statului - Constituțiile. Birocrații UE și CJUE (o instituție din care fac parte judecători mandatați de state) spun că NU, s-a constituit un drept european, în baza Tratatelor, care este obligatoriu pentru popoare, de sus în jos, Constituțiile devenind subsecvente. Viziunile sunt radical diferite. Prima, este de sorginte democratică - în sensul că dreptul izvorăște de la popoare în baza principiului democrației constituționale -, a doua este de sorginte oligarhică - în sensul că dreptul izvorăște de la structuri superpuse, ale unor birocrați care nu sunt aleși și se află în afara controlului democratic al popoarelor, al democrației participative.

Dar, nu este, oare, UE, rezultatul voinței popoarelor, a suveranității lor? La baza tratatelor nu sunt deciziile parlamentelor sau referendumurilor naționale? Prin urmare, UE a luat ființă prin voința suverană a popoarelor. Este lipsit de logică juridică elementară ca o asemenea structură să-și aproprieze cu de la sine putere o ”suveranitate” mai presus decât suveranitatea care stă la fundamentul său. Impunerea unei ”suprasuveranități”, de control al ”suveranității” fondatoare, înseamnă instaurarea dictaturii și desființarea democrațiilor constituționale.

Procesul de instaurare a dictaturii neomarxiste vizează instaurarea supremației dreptului UE (un drept derivat), în contra supremației dreptului statelor naționale (dreptul fondator). Păienjinișul de instituții europene, create de birocrați, are chiar acest scop, al preluării controlului instituțiilor statale și, la final, controlul statelor însele și desființarea Constituțiilor.

De aceea, deciziile Curților Constituționale naționale sunt devastatoare pentru UE, în formatul ei globalisto-neomarxist. UE este o structură creată să funcționeze în limitele tratatelor constitutive, iar nu dincolo de aceste tratate. Iar aceste tratate nu i-au transferat, și nici nu puteau s-o facă, nicio suveranitate. Suveranitatea fondatoare aparține popoarelor, iar popoarele pot oricând să denunțe ceea ce au delegat, fiind suverane.

Decizia Tribunalului Constituțional al Poloniei este corectă, indiferent de ce spun propagandiștii de la Bruxelles. Sinistrul Președinte al Parlamentului European, David Sassoli, a cerut Comisiei Europene să atace Polonia în urma deciziei tribunalului, prin noi sancțiuni. De când CE este și Tribunal Constituțional Suprem? Voi nu înțelegeți că puterea nu vă aparține vouă, ci popoarelor, care v-au mandatat? Presiunile vă vor aduce pieirea, ar fi bine să vă gândiți la o nouă UE, a națiunilor, cum au gândit-o părinții fondatori, iar nu să distrugeți voi înșivă ideea europeană!