Asociația Noul Val anunță demararea unui important proiect european ce se adresează tinerilor fără loc de muncă

 „Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor”

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de: integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin îmbunatatirea competențelor sau certificarea compețentelor dobândite pe alte căi, pentru 1060 de persoane, tineri șomeri, proveniți din mediul rural și categorii defavorizate, cu vârsta cuprinsă între16-29 ani. 

Proiectul „Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 și se desfășoară pe o perioadă de doi ani în regiunile Sud-Est, Sud-Vest-Oltenia și Sud-Muntenia și va fi derulat de Asociația Noul Val în parteneriat cu Asociația Ion Câmpineanu pentru Consultanță și Dezvoltare.

Proiectul se adresează tinerilor între 16-29 de ani care nu urmează nici o formă de învățământ și nu au nici un loc de muncă și care au domiciliul sau resedința în regiunile de implementare ale proiectului (Sud-Est, Sud-Vest-Oltenia și Sud-Muntenia), cu accent pe tinerii din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt minim 1400 de persoane informate, din care minim 1060 de persoane vor fi tineri din categoriile defavorizate, enumerate mai sus. De-asemenea se urmărește certificarea unui minim de 612 persoane, în urma absolvirii cursurilor din proiect , certificarea a minim 80 de persoane în urma sesiunilor de evaluare de competențe.

Totodată proiectul mai urmărește atingerea a unui număr de cel puțin 850 de tineri, participanți la activitățile de mediere, organizarea a 8 burse de locuri de muncă și certificarea a 200 de tineri în urma absolvirii cursurilor de competențe profesionale.

Tot ca țintă, organizatorii promit că cel puțin 53 de tineri vor fi beneficiarii activităților de consiliere, consultanță și mentorat, tineri care la terminarea proiectului vor înființa tot atâtea întreprinderi certificate.

Tot în cadrul acestui proiect vor fi angrenați minim 100 de copii care vor asigura sprin și acompaniament părinților, iar alți 400 de tineri vor participa la activități de dezvoltare personală.Conferința de lansare a proiectului va avea loc vineri 8 octombrie 2021, ora 12.00, la Casa de Cultură din localitatea Măcin, str. 1 Decembrie nr.20, județul Tulcea.